inweerenwind.punt.nl
veen (strand vlieland) 2
 
 
 
 
 
 
 
 

Reacties

Rhona op 31-05-2012 19:02
fantastisch dit, heb ik duidelijk gemist bij mijn laatste vlieland bezoek.
 
groet
Joke Bot op 31-05-2012 19:27
Je ziet het alleen bij eb, je kan het dus makkelijk missen.
jhds op 02-06-2012 19:05
Wat een mooie "veenserie", Joke. Ik reageer op deze, omdat ik dit de mooiste van de vier vind, met dat siepelende water. Hoe komt er nu veen op het strand? Ik ga ook nog even de nieuwste foto bekijken. Groetjes, Joke
Joke Bot op 02-06-2012 21:23
Ik vind het lastig om in eigen woorden uit te leggen, 'k heb er op gegoogled en de uitleg hieronder gekopieerd. Blijkbaar komt dat oude veende laatste jarenbloot te liggen.
 
Vlieland: Het natuurlijke landschap ontstond door de stijging van de zeespiegel na de laatste ijstijd. Doordat uit de stijging van het zeewater ook verhoging van het zoete grondwaterpeil volgde, ontstond parallel aan de kust een zone waarin veen tot ontwikkeling kwam. De zee zette op deze veenlaag aan zeezijde klei en zand af, terwijl het veen aan de landzijde zich over de hoger gelegen zandgronden uitbreidde. Als gevolg van de overstroming van het Nauw van Calais, veranderde de zeestroming, die liep meer parallel aan de kust. Hierdoor ontstonden lage duinenreeksen, strandwallen genoemd, die, onderbroken door rivieren, in de zee uitmondden. Door latere inbraken van de zee werd het veen achter de strandwallen weggeslagen en werden de strandwallen in kleinere stukken verdeeld: de waddeneilanden. Vlieland draagt de sporen van het wonen en werken in een dynamisch kustgebied, waar de afslag op de ene en aangroei op de andere plaats door de sterke zeestroming, van grote invloed is geweest bij het vormen van het eiland. In tegenstelling tot de andere drie bewoonde Friese waddeneilanden heeft Vlieland geen kleipolders. Het eiland bestaat vrijwel alleen uit duinen met aan de zuidoostzijde een nederzetting.
Joke Bot op 02-06-2012 21:29
Daar komt bij dat de eilanden "wandelen" (zich verplaatsen door afkalven en aanslibben)door de eeuwen heen. Vroeger lag het dorp aan de westkant (waar nu de Vliehors / zandvlakte is), maar dat bleek niet houdbaar. Daarom werd aan de oostkant het dorp opnieuw gebouwd.
Joke op 02-06-2012 21:30
Bedankt, Joke. Wat een ingewikkeld proces. Heb ik nooit geweten. Dat is nou zo leuk van deze blogs. Je leert elke keer weer wat. Groetjes, Joke
Joke op 02-06-2012 21:32
Heel interessant, Joke. Mijn leven is gewoon te kort om al die kennis te vergaren. Er is nog zoveel te leren... Groetjes, Joke
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl Design by: Mooiestijlen.nl